Oproep tot boodschappen

Betrokkenen die van elkaar vervreemd zijn, kunnen elkaar dikwijls op geen enkele manier nog bereiken. Niet via telefoon, niet per mail of chat, zeker niet persoonlijk. Het contact is volledig verbroken.


Op deze pagina kan je een boodschap laten plaatsen voor je kind, je vader, je moeder, broer of zus, kleinkind, neefje.... diegene die je mist in je leven. Gezien de gevoeligheid van elke situatie, gebeurt dat wel anoniem. Deze pagina kan op die manier een steun betekenen voor iedereen in een gelijkaardige situatie.


Oudervervreemding brengt een hoop emoties met zich mee. Boosheid, frustratie, onbegrip... maar ook verdriet, gemis, hoop, diepe liefde en de wens om zorg te dragen voor diegene die je mist.


We willen vragen om vanuit die positieve emoties te schrijven, om de ander te laten weten dat hij of zij een warme plaats in je hart heeft behouden. Zo is er misschien toch een manier om elkaar van op afstand te steunen.


Je kan je boodschap mailen naar uithetooginhethart@mail.be  We passen zo weinig mogelijk aan, maar bewaken de constructiviteit van de boodschap wel. We laten jou de finale versie lezen voor ze op de site komt.