Deze website is een groei-site. Dat wil zeggen dat geen enkele pagina in steen staat gegrift. Elke pagina zal groeien op basis van interactie, informatie en onderzoek. Voor feedback en input kan je ons contacteren via uithetooginhethart@mail.be

Hulpverlening

Al zijn er heel wat instanties waar je terecht kan, ook contacten met de hulpverlening kunnen frustrerend zijn. Ouders vinden het heel moeilijk om om te gaan met de meerzijdige partijdigheid van hulpverleners. En toch zullen hulpverleners geen oordeel uitspreken, omdat dat hun mandaat niet is. Opnieuw geldt dat er een lange weg te gaan is vooraleer er (misschien) een oplossing wordt gevonden.

School en CLB

Indien je het contact met je kind verliest, breng je best de school op de hoogte. Veel kinderen hebben het moeilijk om nog goede resultaten te behalen. Sommige haken op termijn volledig af. De school kan uw kind steunen en via de leerlingbegeleider kan u uw kind onrechtstreeks opvolgen. Hij of zij zal op een neutrale manier over schoolse zaken communiceren met beide ouders.


Met vragen en zorg over je kind kan je gratis terecht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dat samenwerkt met de school van je kind. CLB's werken op 4 domeinen.        

  • Psychosociaal functioneren. 
  • Leren en studeren. 
  • Preventieve gezondheidszorg.
  • Begeleiding van onderwijsloopbaan.

Mogelijk kan uw kind op school terecht bij een psychologe van het CLB ter ondersteuning. Het voordeel is dat de school een neutrale, veilige plaats is voor het kind. De psychologe kan wel besluiten om geen contact te hebben met de ouders om de vertrouwensband met het kind te bewaren.


Met welk CLB de school van uw kind samenwerkt kan u opzoeken op Onderwijskiezer. https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php  

CAW

Bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk kan je terecht met al je persoonlijke en gezinsproblemen. Je kan op verschillende manieren contact nemen: telefonisch, via mail, via chat... of je gaat gewoon persoonlijk langs.


Elk CAW heeft ook een bezoekruimte. Dit is een veilige ruimte waarin ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten onder begeleiding. Uiteraard is wel de medewerking van beide ouders vereist.


Daarnaast biedt het CAW het traject "Kinderen uit de knel" aan voor ouders en kinderen die betrokken zijn in een vechtscheiding. Een groep ouders en een groep kinderen gaat naast elkaar aan de slag.


Meer informatie hierover vind je op http://www.kinderenuitdeknel.be

Het volledige aanbod van het CAW en de contactgegevens van het CAW in jouw buurt kan je hier vinden: 

www.caw.be


Je kind kan terecht in het JAC (Jongerenadviescentrum) dat deel uitmaakt van het CAW. Meer informatie vind je hier: www.jac.be


1712 en Awel

Via het gratis nummer 1712 kan je de situatie bespreken met een hulpverlener. Zij denken samen met jou na over wat je kan ondernemen en waar je verder terecht kan.  


Indien 1712 het aangewezen acht kunnen zij voor verdere hulp beroep doen op het CAW of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Meer informatie vind je hier: www.1712.be


Het VK kan ook worden ingeschakeld door een betrokken instantie. 


Je kind kan  steun vinden bij Awel. Hier kunnen kunnen kinderen anoniem chatten of bellen met een vrijwilliger die een luisterend oor biedt. https://www.awel.be  

Huisarts

Het contact met je kind verliezen kan loodzwaar wegen, en de weg naar hereniging is dikwijls lang en bezaaid met obstakels. Zelfzorg is dus essentieel. Je huisarts kan je helpen om je grenzen te bewaken en na te gaan welke ondersteuning jou kan helpen.

Psychologen

Oudervervreemding heeft een enorme impact op alle betrokkenen. 


De geallieerde ouder heeft de macht in handen, waardoor deze in contact met instanties rustig en goedwillend kan blijven. Als vervreemde ouder voel je je machteloos, je kampt met woede, frustratie en wanhoop, waardoor het moeilijk is om jezelf te zijn in het contact met instanties.  Dat maakt het voor hen moeilijker om de situatie goed in te schatten. Een therapeut of psycholoog kan je helpen om je evenwicht te bewaren.


Ook na een hereniging heeft iedereen begeleiding nodig. Indien je met je kind naar een psycholoog wenst te gaan, dien je er wel rekening mee te houden dat de psycholoog zal vragen dat de andere ouder op de hoogte is van de begeleiding.


Je kan via je huisarts of een andere hulpverlener ook terecht bij je lokale Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Psychologische hulp is in de centra goedkoper, maar de wachttijden kunnen vrij lang zijn.

http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/centrum-geestelijke-gezondheidszorg-cgg


Indien je niet terecht kan bij het CAW  of CGG, kan je een erkende psycholoog vinden via http://www.psycholoog.be

Positieve heroriëntering (PHO)

Recent zijn in Vlaanderen verschillende projecten gestart, die gericht zijn op de begeleiding van gezinnen in verontrustende situaties.   


Een begeleiding wordt enkel opgestart indien zij wordt aangemeld door een professionele hulpverlener of instantie. 


Een procesbegeleider gaat aan de slag met het gezin en de aanmelder. Er wordt geluisterd naar ieders verhaal en beleving van de situatie. De focus ligt op het zoeken naar verbinding en verbondenheid, het erkennen van het eigen aandeel en het opnemen van gedeelde verantwoordelijkheid in het verbeteren van de gezinssituatie. 


Regio Vlaams-Brabant - Brussel: https://minor-ndako.be/watwedoen/columbus


Regio Gent: http://vzw-oranjehuis.be/werkingen/columbus


Regio Aalst: https://www.jeugdzorg.be/context%20phdevlier.html


Regio Veurne - Diksmuide: http://www.dewalhoeve.be


Regio Middenkust: http://www.cawnoordwestvlaanderen.be/jeugdzorg-middenkust-positieve-herorientering


Regio Maaseik - Hasselt:http://www.daidalosvzw.be/aanbod/contextbegeleiding/positieve-herorientering


Regio Turnhout: https://www.cirkant-vzw.be/hulpaanbod/begeleiding-aan-huis/contextbegeleiding-ifv-positieve-herorienteringIntersectorale toegangspoort

Samen met een betrokken hulpverlener kan je beroep doen op intensieve hulp via de provinciale intersectorale toegangspoort. De medewerkers van de toegangspoort hebben de opdracht om te bepalen wie in aanmerking komt voor welk ingrijpend hulpaanbod.  Dit betreft bijvoorbeeld intensieve thuisbegeleiding of een opname in een internaat, een pleeggezin of een jeugdhulpvoorziening.


Meer informatie vind je hier: https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/integrale-jeugdhulpverlening