Uit het oog, in het hart

Oudervervreemding in Vlaanderen

Vaak wordt gezegd dat het ergste wat een ouder kan overkomen, is om zijn of haar kind te verliezen. Desondanks is het bij de problematiek van oudervervreemding, waarbij het kind het contact verliest met een liefdevolle ouder waar het voorheen een goede band mee had, enorm moeilijk om het contact terug te herstellen.

Zowel justitie als hulpverleners lijken machteloos te staan.


Teveel ouders kunnen niet anders dan zich, na jaren van strijd met de ex, met justitie, én met de hulpverlening, neerleggen bij de feiten. Noodgedwongen geven ze "het" op. In de angst dat hun kind hen ook dat zal kwalijk nemen. Maar "het" is niet hun kind. "Het" zijn de wanhopige en hopeloze pogingen om contact te herstellen en telkens opnieuw tegen een muur aan te lopen. Moegetergd en moegevochten, geven ze "het" op. Ze leggen zich erbij neer dat ze hun kind uit het oog verliezen. Maar een kind verdwijnt nooit uit het hart van een ouder.


De complexiteit van de problematiek maakt dat er geen pasklare oplossing bestaat. 

Of nog niet bestaat?


Met deze website willen wij de kennis over en het begrip van oudervervreemding vergroten. We willen onderzoeken wat de obstakels zijn die een hereniging tussen ouder en kind bemoeilijken.

We willen nagaan in welke gevallen en op welke manier er wél een oplossing is gevonden.


In de hoop dat er eindelijk een gepast maatschappelijk antwoord komt op situaties die deze maatschappij, deze rechtstaat, niet kan blijven negeren en tolereren. Situaties waarbij ouders achterblijven met als enige houvast de vage en al te vaak ijdele hoop dat het dan "vanzelf", 

op zeer lange termijn, wel goed zal komen. Situaties waarbij de gezonde ontwikkeling van het kind stilvalt, met alle gevolgen van dien op lange termijn.

Contact

Ik ben Master in de sociale en culturele pedagogiek (KULeuven 2015). Ik heb tevens een basisopleiding gevolgd voor coaching (Academie voor Counselling en Coaching, 2010) en volgde een eerste intensieve training bij Karen en Nick Woodall: Understanding and Working with Parental Alienation (2018).


Deze website kwam tot stand in samenwerking met hulpverleners, een advocate, redactrice, ervaringsdeskundigen...


Mijn missie is om het bewustzijn, het begrip en de kennis over oudervervreemding in Vlaanderen te verhogen. Ik hoop mij op termijn vrij te kunnen maken om trainingen en lezingen te geven voor geïnteresseerde professionelen.  In tweede instantie wil ik betrokken ouders op weg helpen en inzicht geven in valkuilen en mogelijkheden. Heb je daar interesse voor, laat het dan gerust weten, ik hou je op de hoogte.


Heb je zelf (professionele) ervaring met de problematiek, aarzel niet om mij te contacteren. Expertise uitbouwen in een zo complex gegeven kan enkel door uitwisseling met betrokkenen van op elk vlak, zowel binnen de hulpverlening, justitie, de politiek... als met mensen die persoonlijk in aanraking kwamen of komen met oudervervreemding.
uithetooginhethart@mail.be